achtergrondinfo

De Europese Commissie wil tegen 2020 o.a. groei en banen scheppen, de klimaatverandering en de energieafhankelijkheid aanpakken, de armoede en sociale uitsluiting terugdringen,… Dit zijn de Europa 2020-doelstellingen. De Europese structuur- en investeringsfondsenfondsen (ESI-Fondsen) zorgen voor financiële ondersteuning om deze doelstellingen te realiseren.

De ESI-fondsen bestaan uit het Europees Fonds voor regionale Ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal Fonds (ESF), het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en het Europees Fonds voor Maritieme zaken en Visserij (EFMZV).

De 5 Vlaamse provincies, de steden Antwerpen en Gent en  de verschillende ESI-fondsen bundelen hun krachten om jaarlijks het publieksevent ‘Europa in je buurt’ te organiseren. Dit event kadert in de Dag van Europa (9 mei). Tijdens het ‘Europa in je buurt’ event krijg je een blik achter de schermen van heel verschillende projecten die met Europese steun in Vlaanderen gerealiseerd worden. Europa investeert, Vlaanderen groeit!

Meer info vind je op www.europainjebuurt.be