gemeente
thema
categorie

verwijder filters

Mesenia

Nazareth, Welzijn, PDPO/LEADER
Het OCMW plaatste zowel in Maldegem als Nazareth bewegingstoestellen voor ouderen. In Maldegem staan deze toestellen in de omgeving van de kinderspeeltuin van de jeugdherberg. Het bejaardentehuis in Nazareth ligt vlak aan een woonwijk. Het OCMW wil met deze toestellen jong en oud samen brengen in een spelomgeving en -moment.

Stropstraat, Nazareth, België

Openingsuren

altijd

Contact

De magische meersen: beleef het zelf

De Pinte, toerisme, PDPO/LEADER
De gemeente De Pinte realiseerde een speel- en educatieve wandeling doorheen de Scheldemeersen en het dorp van Zevergem. Op die manier wil de gemeente een toeristische meerwaarde creëren voor Zevergem voor alle doelgroepen.

Warandestraatje, De Pinte, België

Openingsuren

altijd

Contact

Natuurlijke speelruimten

Eeklo, Plattelandsontwikkeling, PDPO/LEADER
Samen met het Regionaal Landschap Meetjesland zet Meetjesman kinderen aan om te spelen in natuurlijke speelruimten in hun omgeving. Op die manier komen ze in contact met de natuur. In een aantal Meetjeslandse gemeenten zijn er natuurlijke speelruimten ingericht naast het bestaande speelruimte.

Molenstraat 19, Eeklo, België

Openingsuren

altijd

Contact

Dorpsherwaardering Waarschoot: aanleg ontmoetingsplein en integratie kunstwerk

Waarschoot, Ruimtelijke ontwikkeling, PDPO/LEADER
Tijdens de nieuwjaarsnacht van 2001 op 2002 vernielde een brand de kerk van Waarschoot bijna volledig. Het gemeentebestuur Waarschoot maakte een totaalplan op voor een nieuwe kerk aansluitend bij de restanten van de afgebrande kerk. De omgeving rond de kerk en het kerkplein zelf maakten ook deel uit van dit plan. Het project omvatte de heraanleg tot ontmoetings- en rustplaats voor inwoners, toeristen en recreanten uit de regio.

Schoolstraat, Waarschoot, België

Openingsuren

24U/24u, 7/7

Contact

Uitbouw Huysmanhoeve

Eeklo, Erfgoed, PDPO/LEADER
Het Plattelandscentrum wil de Huysmanhoeve open stellen voor bezoekers en hen laten kennis maken met het omliggende Oost-Vlaamse Platteland. Er werden een aantal acties opgezet rond het bezoekerscentrum, de boomgaard, de kruiden– en moestuin, de gerenoveerde bakoven, de oude voederputten, de bijenhal en het winkelpunt. In een eerder project renoveerde het Plattelandscentrum een vervallen alleenstaand 17de eeuwse bakhuis, een belangrijk stuk lokaal landelijk erfgoed.

Peperstraat, Eeklo, België

Openingsuren

30 maart tot en met 28 september 2014, telkens van woensdag tot en met zondag (en feestdagen) van 11u tot 18u.

Contact

Proeven van Paling in ’t groen: beleef je gemeente

Sint-Laureins, toerisme, PDPO/LEADER
Dit project wil zoveel mogelijk mensen laten ‘proeven’ van het gemeentelijk palingerfgoed. Aan de Oostpolderkreek is een stopplaats ingericht die zowel leerrijke als aangenaam is voor bezoekers.

Oostpolderkreek, Sint-Laureins, België

Openingsuren

altijd

Contact

Buurthuis Nieuwenhove Amfitheater

België, Plattelandsontwikkeling, PDPO/LEADER
Het buurthuis Nieuwenhove in Geraardsbergen kreeg een verbeterde toegang tot de hoger gelegen tuin en Europese steun voor de aanleg  van een openluchttheater/amfitheater. De werking van het buurthuis kent een sterke vrijwilligerswerking, in samenwerking met de stad Geraardsbergen

Nieuwenhovestraat 31 9506 Geraardsbergen, België

Openingsuren

24U/24u, 7/7

Contact

Kasteeldomein Borgwal Binnenste Buiten

Vurste, toerisme, PDPO/LEADER
Dit project wil het kasteeldomein Borgwal een meer publiek karakter geven. Het provincialaat van de Broeders vzw stelde het park open en renoveerde één van de gebouwen tot ontmoetingsplaats voor de domeinbewoners en zijn bezoekers. Er zijn verschillende infopunten en een bosleerpad. Het domein sluit als knooppunt aan bij bestaande wandel- en fietsnetwerken.

leenstraat 31, Vurste

Openingsuren

24/24, 7 op 7

Contact

Laat de Boembekemolen weer draaien!

Brakel, Leefmilieu, PDPO/LEADER
De vzw Boembeke en Natuurpunt renoveerden de verwaarloosde Boembekemolen in Brakel. Ze kregen Europese steun voor de inrichting van het woonhuis. Verenigingen en buurtbewonerskunnen gebruik maken van deze locatie. Meer nog, om van de Boembekemolen een onthaalcentrum voor de Zwalm vallei te maken, organiseert men verschillende publieksactiviteiten en werkt men daarnaast aan een educatief en toeristisch-recreatief aanbod.

Boembeke 18, Brakel, België

Openingsuren

Zondag: 14:00-18:00

Contact

Schoolke Moregem

Wortegem-Petegem, Plattelandsontwikkeling, PDPO/LEADER
De gemeente Wortegem-Petegem verbouwde het oude schooltje van Moregem tot  een multifunctioneel sociaal-cultureel centrum. Met de renovatie en herinrichting van het gebouw wil het gemeentebestuur tegemoetkomen aan de vraag van lokale verenigingen naar een ontmoetingsruimte.

Elsegemplein, Wortegem-Petegem, België

Openingsuren

24U/24u, 7/7

Contact

Renovatie Dorpshuis Elst

Brakel, Plattelandsontwikkeling, PDPO/LEADER
De bovenverdieping van de parochiezaal van Geutelingendorp Elst (Brakel) onderging een grondige renovatie. Het project kreeg Europese steun voor de afwerking van de bovenverdieping en de werking van het dorpshuis.

Sint-Apolloniaplein, Brakel, België

Openingsuren

Open elke vrijdag en zaterdag vanaf 20 uur

Contact

Sint-Eligiuskerk Maarkedal: metamorfose van tempel voor de eredienst in een cultuurtempel

Maarke-Kerkem, Cultuur, PDPO/LEADER
De gemeente Maarkedal bouwde de Sint-Eligiuskerk om tot een volwaardig cultureel centrum, met behoud van de religieuze hoofdfunctie. In een eerste fase renoveerde de gemeente de glas in lood-ramen en plaatste aangepaste verlichting. Vervolgens kregen ze steun voor schilderwerken en de aankoop van concertstoelen en een concertpodium.

Maarkeweg 67, Maarke-Kerkem, Maarkedal, België

Openingsuren

24/24, 7 op 7

Contact

Arpia – Kunsten met landschappen

Herzele, Cultuur, PDPO/LEADER
Arpia is een kunstenproject dat kunst(vormen) en landschap(svormen) wil verbinden. Men heeft in Herzele een permanent toegankelijk en evoluerend Land Art traject uitgestippekd waarbij het zien van de kunstwerken de beleving van het landschap versterkt. Ze gaan op in het ritme van de seizoenen en bestaan hoofdzakelijk uit ecologische materialen.

Kauwstraat, Herzele, België

Openingsuren

24U/24u, 7/7

Contact

Eendagstoerisme voor bijzondere doelgroepen

Brakel, Welzijn, PDPO/LEADER
In De Kleppe kunnen mensen met sociale, fysieke en mentale beperkingen genieten van een recreatief aanbod waarbij men ook sterk inzet op zorg. In het hart van de Vlaamse Ardennen kunnen zowel groepen als individuen terecht met hun specifieke noden. De boerderij en de omgang met dieren staan centraal in de activiteiten: je kan er deelnemen aan een belevingsdag of wandelen langs het belevingspad.

Everbeekplaats, Brakel, België

Openingsuren

Afspraak maken

Contact

Toeristische signalisatie

Ronse, toerisme, PDPO/LEADER
Her en der in de Vlaamse Ardennen zie je infozuilen en regioborden staan. Ze maken de toerist wegwijs in de regio. Veel aandacht gaat daarbij uit naar de profilering van de regio en de informatie over wat je allemaal kan beleven.

De Biesestraat, Ronse, België

Openingsuren

24U/24u, 7/7

Contact

Leiestreek van bron tot monding : aanleg van een parking voor campers

Zulte, toerisme, Interreg
Dit project wil de Leiestreek  promoten als toeristische bestemming. In Zulte (Machelen-aan-de-Leie) koos men voor de aanleg van een kampeerterrein in de Leihoekstraat, waar je terecht kunt met een kampeerauto. Het kampeerautoterrein is het volledige jaar en 24/24 uur toegankelijk en heeft acht plaatsen die telkens je voor maximaal 72 uur kunt huren.

Leihoekstraat, Zulte, België

Openingsuren

Het kampeerautoterrein is het volledige jaar en 24/24 uur toegankelijk

Contact

Inrichting van de abdijtuin naast het archeologisch park in Ename

Oudenaarde, toerisme, Interreg
Dit project ontwikkelde een duurzame toeristische visie voor de Vallei van de Boven-Schelde van Gavere tot aan de bron van de Schelde (Cambrai). Één van de pilootprojecten is de heraanleg van de abdijtuinen van Ename. Naar het voorbeeld van een 17de eeuwse abdijtuin plantte het provinciebestuur 52 historische fruitbomen aan op de plaats van de vroegere abdijboomgaard. Het originele toegangspad tot de abdij is heraangelegd en een digitale route ontsluit de site. Nieuwe infoborden loodsen je erlangs. Via draaimolentjes heb je ook toegang tot een natuurgebied.

Sint-Salvatorsstraat, Oudenaarde, België

Openingsuren

24/24, 7 op 7

Contact

Leiestreek van bron tot monding : een vernieuwd Sint Poppoplein

Deinze, toerisme, Interreg
Dit project wil de Leiestreek promoten als toeristische bestemming. Dankzij Europese steun kon de stad Deinze het Sint-Poppoplein heraanleggen. Het Sint-Poppoplein is nu een ideale ontmoetingsplek voor jong en oud, dankzij de lange zuidgerichte zitbanken, met zicht op de Leie. Langs de Leie zijn er twee promenades op twee verschillende niveaus. De promenade op het verlaagde niveau doet dienst als aanlegsteiger voor de pleziervaart.

Emiel Clausplein 4, Deinze, België

Openingsuren

24/24, 7 op 7

Contact

STEP: Sustainable Tourism in Estuary Parks

Kruibeke, toerisme, Interreg
STEP staat voor Duurzaam Toerisme in Estuary Parks. Drie gebieden in Vlaanderen, Engeland en Nederland die door het getij worden beïnvloed, vonden elkaar in de ontwikkeling van duurzaam toerisme. De Polders van Kruibeke kregen Europese steun voor de opmaak van een onthaalplan.  In een overstromingsgebied is het belangrijk een evenwicht te vinden tussen toerisme en natuur zodat de draagkracht niet wordt overschreden. Het project ontwikkelde ook een herkenbare huisstijl. Er zijn rustpunten met infozuilen, tegels, zitbanken, picknicktafels, bruggen, trappen enz.

Verkortingsdijk, Kruibeke, België

Openingsuren

24U/24u, 7/7

Contact

Built with Care: nieuw bezoekerscentrum als voorbeeldgebouw voor passief bouwen

Wachtebeke, Energie, Interreg
Het provinciaal domein Puyenbroeck bouwde volgens de principes van passiefbouw een nieuw bezoekerscentrum. In dit gebouw huizen de publieksgerichte diensten en is er een infobalie voor de bezoekers. Er is ook een tentoonstellingsruimte waar je een tentoonstelling kan bezoeken over de principes van passiefbouw, de natuurwaarden en de recreatiemogelijkheden in het domein Puyenbroeck en het Waasland.

Puyenbrug 1a, Wachtebeke, België

Openingsuren

maandag-vrijdag: 9u - 17u
zaterdag-zondag: 10u - 18u

Contact